Waar staan wij voor

Moniek
Mijn passie is om elke leerling op de basisschool klaar te stomen voor de maatschappij. Als intern begeleider van de onderbouw heb ik daarvoor contact met leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierbij vind ik het belangrijk om open, eerlijk en nieuwsgierig naar leerlingen te kijken. Ouders en school hebben dezelfde missie voor de leerlingen, namelijk we hopen allemaal dat leerlingen lekker in hun vel zitten en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ik vind het fijn om een rol te kunnen en mogen spelen om ook echt samen, als partners, aan deze missie te werken. Hiervoor vind ik het belangrijk om leerlingen vaardigheden aan te leren, zodat ze sterke individuen kunnen worden en blijven. Soms werk ik daarvoor met individuele leerlingen en één keer in de week geef ik hierin workshops tijdens talententijd aan een grotere groep leerlingen. Een andere passie van mij is onderzoeken en innoveren, waar ik me ook graag voor inzet met als doel om de school samen met het gehele team toekomstbestendig door te ontwikkelen. 

Mieke
Plezier hebben in wat je doet, vind ik erg belangrijk. Dit geldt voor ons als leerkrachten, maar ook zeker voor kinderen. Samen werken aan de toekomst op een manier die bij ons past, op een plek waar je je fijn voelt. Ik heb zelf plezier in wat ik doe en probeer mijn enthousiasme over te brengen op onze leerlingen. 

Samen zoeken we naar talenten en werken hieraan. Iedereen heeft talenten! In de workshops probeer ik kinderen op uiteenlopende vlakken iets bij te leren door zelf te ontdekken en te ervaren. Mijn dag is goed wanneer kinderen enthousiast weg gaan en vertellen over wat ze hebben geleerd. 
Samen werken aan een geweldige toekomst!

Eri
In onze unit geef ik samen met mijn collega’s vorm aan een passend en uitdagend onderwijs voor het jonge kind. Als kinderen lekker in hun vel zitten, de ruimte krijgen maar ook hun grenzen kunnen ontdekken, verhoog je de betrokkenheid en voelen ze zelf dat ze er toe doen. Gehoord en gezien worden en je kunnen uiten op allerlei vlakken staat hoog in mijn vaandel. Het gevoel krijgen , fijn ik ben er weer, als je de klas binnenkomt voor de kinderen en voor mezelf.

Chantal
Ieder kind is uniek. Het is mijn taak als leerkracht om op zoek te gaan naar uitdagingen passende bij ieders unieke ontwikkeling. Dit doe ik door open te staan voor ervaringen van kinderen, enthousiasme en vooral veel te luisteren. Het brein van een kleuter is ontzettend rijk aan fantasieën, mogelijkheden en kansen. Juist daarom is het belangrijk dat het kind centraal staat. Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf. Het is een voorrecht om deel uit te mogen maken van de ontwikkeling van jullie kinderen.

Wilke
Vertrouwen, veiligheid en jezelf kunnen zijn op school vind ik erg belangrijk. Vooral het positief gedrag benoemen zorgt voor een goed pedagogisch klimaat in de klas. In de onderbouw wordt er spelenderwijs en themagericht gewerkt. De kinderen denken mee met het thema en er wordt ingespeeld op de ideeën van het kind. Ik vind het belangrijk dat je hier als leerkracht op in speelt. Hierdoor is de betrokkenheid hoog en komen de kinderen sneller tot leren.

Esther
Kinderen leren (zowel didactisch als pedagogisch) als ze zich veilig voelen en als ze plezier hebben. Bij mij in de groep zie je dit terug door aandacht voor de kinderen, individueel en als groep. Ik bied de kinderen de uitdaging en begeleiding die ze nodig hebben. Dit doe ik als juf niet alleen, maar samen met de kinderen. Hoe? Door gesprekken, een compliment, een grapje en een lach.

Jolanda
Ik vind het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan en zich thuis voelen. De dag moet goed beginnen. Bij binnenkomst moet elk kind zich gezien voelenen worden begroet. We beginnen samen met een liedje. Zo zijn we klaar omte gaan leren. Op het rekenplein bied ik kinderen werk aan dat betekenisvol is en probeer ik de betrokkenheid en motivatie te stimuleren.

Hilde
Rust en sfeer in de klas vind ik belangrijk. Een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn. Dit bereik ik door de kinderen positief te benaderen, gesprekjes met ze te hebben en in te spelen op de behoeftes van de kinderen. Ieder kind heeft talenten en iedereen is uniek. Als leerkracht wil ik deze talenten in kinderen ontdekken en helpen ontwikkelen, zodat ze trots kunnen zijn op wat ze kunnen en op wie ze zijn.

Stephanie
Veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid en positiviteit zijn voor mij belangrijke waarden die kenmerkend zijn voor mijn lesgeven en de sfeer in mijn klas. Ik wil elk kind ‘zien’. Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Ik ga graag samen met leerlingen op zoek naar zijn of haar talent en geef de ruimte om dit in een veilige, uitdagende en betekenisvolle leeromgeving verder te ontwikkelen. Ook in mijn rol als rekenspecialist probeer ik dit elke dag weer te realiseren.  Verder vind ik het belangrijk dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van het eigen leerproces, waarbij ik in de rol van begeleider of coach zal kruipen. 

Karina
Met plezier naar school gaan en jezelf fijn voelen op school, vind ik erg belangrijk. Zelf ben ik erg enthousiast en gedreven in hetgeen wat ik doe, dit probeer ik over te brengen op mijn leerlingen. Ik vind het fijn om bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van een kind. Samen op zoek gaan naar interesses en talenten van het kind en deze mee ontwikkelen. Ik bied kinderen een luisterend oor en laat merken dat ieder kind zichzelf mag zijn. 

Judith
Ik stel me flexibel en positief op. Ik geef kinderen de tijd en ruimte om zichzelf te zijn en om eigen keuzes te maken. Ik vind het belangrijk om samen plezier te maken!

Nieke
Ieder kind is creatief, maar ieder kind uit dit weer op een andere wijze. De kinderen krijgen van mij een opdracht, binnen deze opdracht kunnen zij volledig hun ei kwijt. Dit is iets wat ik erg belangrijk vind. Op het creaplein werken we aan verschillende domeinen, zowel tekenen, handvaardigheid, dans, drama, muziek en Relax Kids komen aan bod. Wat we doen is uitdagend en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen.