Over ons

Op onze school vinden wij de volgende slogan erg waardevol:
"Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet".

Tijl Uilenspiegel. Deze personage staat voor een leven vol plezier, grenzen verkennend en de uitdaging zoekend. Onze basisschool maakt de naam ‘Tijl Uilenspiegel’ waar. We staan voor eigenheid, betrokkenheid en saamhorigheid. 

Op onze school werken wij in drie units; unit onderbouw (groep 1-2-3), unit middenbouw (groep 3-4-5) en unit bovenbouw (groep 6-7-8). Alle units zijn bezig hun onderwijs verder in te richten in pleinen.De leerlingen zitten in leeftijdsgroepen bij elkaar en krijgen leerstof op niveau. We bieden de kinderen overzicht, rust en ruimte. Er is aandacht voor cultuuronderwijs, burgerschapsvorming en sport & spel. Denk hierbij aan onze unieke jaarlijkse bosdag.

Een enthousiast en energiek team dat volop in ontwikkeling is. Binnen ons onderwijs streven wij naar de volgende vier pijlers:
1. Betekenisvol
2. Betrokkenheid
3. Eigenaarschap
4. Zelfstandigheid

BETEKENISVOL – Betekenisvol leren, het verbinden van kennis en vaardigheden. Wij creëren voor, en samen met de kinderen een leeromgeving waar ze aan de hand van actuele of realistische vraagstukken, materialen en begeleiding betekenisvol kunnen leren. Dit doen we door te werken op leerpleinen waar aandacht is voor de verschillende manieren waarop kinderen leren. Er wordt een intensieve verbinding gemaakt tussen kennis en vaardigheden door het onderwijs regelmatig vanuit thema’s en projecten vorm te geven. 

BETROKKENHEID – Om tot optimaal leren te komen zoeken we naar een balans tussen inspanning en ontspanning. Optimaal leren ontstaat bij betrokkenheid. Om de betrokkenheid van onze leerlingen te stimuleren, besteden wij aandacht aan de specifieke (leer)behoeften van de leerlingen en bieden wij een goede balans tussen inspanning en een ontspanning gedurende een schooldag. Wij kiezen voor een balans tussen leren, spelen en bewegen en creatieve vakken, om zo optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeften van elk individu. Om aan te kunnen sluiten bij de specifieke behoeften van elk kind, hebben we aandacht voor het leergesprek. Dit gesprek tussen leraar en leerling maakt leerlingen bewust van hun ontwikkeling, hun talenten en eigen (leer)doelen. We zetten de talenten van leerlingen én leraren in en maken middels diverse groeperings- en samenwerkingsvormen gebruik van elkaars expertises. 

EIGENAARSCHAP EN ZELFSTANDIGHEID – Eigenaarschap betekent de regie in handen nemen. Om kinderen meer eigenaar te maken van hun leerproces, leren we hen inzicht te krijgen in wat ze leren en hoe ze leren. Dit inzicht wordt geboden tijdens de lessen, door doelen te benoemen en deze te evalueren. Daarnaast zetten wij leergesprekken in waarin de leerling en leraar de ontwikkeling bespreken zodat het eigenaarschap van de leerling verder wordt vergroot. Wij staan voor een optimale samenwerking en differentiatie binnen betekenisvol onderwijs. Om de (sociaal-emotionele) betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te creëren, werken we met vaste leeftijdsgroepen binnen een unit. De school bestaat uit twee units: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Binnen elke unit wordt actief samengewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op het leren van elke leerling. Dit gebeurt enerzijds door leerlingen bij bepaalde vakken groep overstijgend te laten werken aan thema’s of projecten. Maar ook door leraren als specialist bij de kernvakken in te zetten. Er is een professionele cultuur waarbinnen leraren hun verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en gericht blijven op een optimale ontwikkeling van de leerling en het onderwijs.