Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof willen wij u vragen onderstaand verlofformulier in te vullen en bij de conciërge of groepsleerkracht in te leveren. Nadat deze door de directie al dan niet is goedgekeurd, ontvangt uw kind via de leerkracht een kopie van het verlofformulier. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht. 

Download: Verlofformulier