Medisch handelen

Soms komt het voor dat leerkrachten medische handelingen moeten uitvoeren ten behoeve van een leerling. Dit gebeurt altijd in zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers. Samen maken we afspraken en volgen we het protocol dat wij op school daarvoor hanteren. Wanneer een medische handeling uitgevoerd moet worden of medicijnen toegediend dienen te worden, vullen ouders hiervoor een medische verklaring in. Deze formulieren en het protocol zijn hieronder te downloaden. 

Protocol medisch handelen Verklaring medische handelingen Formulier verstrekken medicijnen