Praktische informatie

Hoofdluis
De eerste woensdag na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Wilt u uw kind die dag geen moeilijk kapsel geven of gel in het haar doen? Als er luizen geconstateerd worden dan wordt u hierover direct geïnformeerd en kunt u tot actie over gaan. Constateert u zelf tussentijds luizen bij uw kind dan horen wij dit graag.

Verjaardagen
De verjaardag van ieder kind wordt in de eigen groep gevierd. Uw kind mag die dag in de klas trakteren. Wij vragen u om uitnodigingen voor kinderfeestjes per post te versturen of thuis af te geven. Dit voorkomt teleurstellingen en ruzies.De verjaardagen van de leerkrachten worden per unit gevierd in de vorm van een meesters/juffendag. U vindt deze data terug op de kalender.

Bij verjaardagen van ouders mogen de kinderen van de groepen 1/2 een tekening of knutselwerkje maken op initiatief van het kind zelf. Voor de overige familieleden hopen we dat ouders thuis zelf iets bedenken.

Verkeer
Gezien de ligging van de school is het belangrijk dat we goede afspraken maken betreffende het verkeer rondom de school. Dit in het belang van de veiligheid voor alle kinderen en u zelf.

 • Voetgangers: Alle kinderen die binnen het gebied wonen, dat wordt begrensd door de volgende straten en de kinderen die in deze straten wonen: Helmondseweg tussen nr. 42 en  nrs. 99/112, Heuvelstraat, Stationsstraat, Haspelweg.
 • Fietsers: Kinderen die buiten het voetgangersgebied wonen.
 1. Houd de voetgangersingang en het voetpad daar naar toe vrij!
 2. Stal u fiets tijdelijk voor de Microhal en niet op het voetpad. U creëert anders een gevaarlijke situatie voor de voetgangers; kinderen, ouders en zeker ook ouders met kinderwagens.
 3. Maak gebruik van de FIETSERSINGANG bij de Microhal.
 4. Loop via de fietsersuitgang, met de stroom mee, naar de Past. Jacobstraat.
 5. Op het schoolplein lopen wij naast de fiets.
 • Automobilisten
 1. Gebruik de aanrijroute vanuit de Past. Jacobstraat de Vendelier in.
 2. Stop, voorbij de ingang van de school, aan de rechterkant en laat uw kind ook rechts, direct op het trottoir uitstappen.
 3. Rijd zo vlug mogelijk weer weg om oponthoud voor anderen te voorkomen.
 4. Als u langer moet staan, parkeer dan uw auto in de vakken aan de Vendelier, Schutsboom of op het terrein bij de Microhal.
 5. Als u uw kind komt halen, houdt de doorgang dan voor iedereen vrij!
 6. Zijn de kinderen nog aan het spelen op de speelplaats verzoeken wij u vriendelijk om buiten de poort te wachten.
 7. Rijd weg via de Schutsboom.

Al deze afspraken gelden ook bij slecht weer.